In tegenstelling tot eerdere berichtgeving: De aanvangstijd van de commissievergadering, waarin de conceptvisie voor het centrum van Heerenveen wordt besproken is om 19.00 uur. Wil je inspreken voordat de gemeenteraad besluit over de conceptvisie? Geef dit vooraf aan via griffie@heerenveen.nl (uiterlijk 2 december om 12:00 uur). De commissievergadering is van 19:00 uur tot ongeveer 21:00 uur in de raadszaal van de gemeente Heerenveen. De gemeenteraad behandelt de conceptvisie op 16 december.

Live meekijken
Je kunt de commissievergadering live volgen of later terugkijken via www.heerenveen.nl/gemeenteraad.

Share This