47 besluiten voor een toekomstbestendig centrum

47 besluiten voor een toekomstbestendig centrum

Burgemeester Tjeerd van der Zwan neemt het ondertekende Burgerbesluit in ontvangst. [Foto: FPh / Mustafa] ‘Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van het centrum?’ Die vraag stelden vierhonderd inwoners van Heerenveen elkaar tijdens de Burgertop in februari. Nog...
Slotbijeenkomst: Burgerraad op zaterdag 25 mei

Slotbijeenkomst: Burgerraad op zaterdag 25 mei

Wat vinden de inwoners van de gemeente Heerenveen belangrijk voor hun centrum? Dat wordt duidelijk tijdens de slotbijeenkomst van de G1000Heerenveen op zaterdag 25 mei, de Burgerraad. Ongeveer honderdvijftig inwoners hebben de ideeën uit de G1000Burgertop van februari...
Voorstellen centrum Heerenveen krijgen vorm

Voorstellen centrum Heerenveen krijgen vorm

Ruim honderdtwintig inwoners van de gemeente Heerenveen zijn sinds eind februari enthousiast bezig met de uitwerking van concrete voorstellen voor het centrum van Heerenveen. Op dinsdagavond 9 april hebben zij de grote lijnen van hun plannen met elkaar gedeeld. Zij...
Werkplaatsen kiezen thema’s voor centrumontwikkeling

Werkplaatsen kiezen thema’s voor centrumontwikkeling

Honderdzestig inwoners van de gemeente Heerenveen kwamen dinsdagavond 26 februari bij elkaar voor het vervolg van de G1000Heerenveen, het Burgerforum. In de kantine van het King College gingen zij aan de slag met de ideeën uit de Burgertop. De komende twee maanden...
Vierhonderd inwoners vol ideeën voor het centrum

Vierhonderd inwoners vol ideeën voor het centrum

Van fontein tot duurzame bevoorrading, inwoners van de gemeente Heerenveen barsten van de ideeën voor het centrum. Op zaterdag 9 februari kwamen maar liefst vierhonderd inwoners bijeen tijdens de burgertop van de G1000Heerenveen. In de sporthal achter het Kei College...