Burgemeester Tjeerd van der Zwan neemt het ondertekende Burgerbesluit in ontvangst. [Foto: FPh / Mustafa]

‘Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van het centrum?’ Die vraag stelden vierhonderd inwoners van Heerenveen elkaar tijdens de Burgertop in februari. Nog geen vier maanden later hebben 118 inwoners hier een Burgerbesluit over genomen. 47 voorstellen voor een toekomstbestendig centrum zijn op zaterdag 25 mei aangenomen door de Burgerraad. Burgemeester Tjeerd van der Zwan legt het Burgerbesluit binnenkort voor aan de gemeenteraad.

Waarom een burgerbesluit over het centrum?
Na de laatste gemeenteraadsverkiezing heeft de raad van Heerenveen besloten om samen met inwoners aan de slag te gaan met vitalisering van het centrum van Heerenveen. Als werkwijze kwam zij uit bij de G1000, een methode van directe democratie waarbij deelnemers volledige zeggenschap hebben over de resultaten. Wethouder Jelle Zoetendal, verantwoordelijk voor centrumontwikkeling: ‘Het Burgerbesluit dat vandaag is genomen, vormt het uitgangspunt voor verdere besluitvorming in de gemeenteraad. De raad neemt de voorstellen in juni in behandeling. Zo werken we echt samen aan een toekomstbestendig centrum.’

Werkwijze G1000Heerenveen
Vierhonderd inwoners, ondernemers, vrije denkers, ambtenaren en politici van de gemeente hebben op 9 februari samen bepaald wat er moet gebeuren om het centrum van Heerenveen klaar te maken voor de toekomst. Honderdvijftig inwoners hebben die ideeën de afgelopen maanden uitgewerkt naar concrete centrumvoorstellen. Op zaterdag 25 mei zijn de uitgewerkte plannen gepresenteerd. Via stemming werden 47 van de 51 voorstellen aangenomen. Deze vormen samen het Burgerbesluit.

Voorstellen naar de gemeenteraad
Burgemeester Tjeerd van der Zwan biedt het Burgerbesluit in juni aan de gemeenteraad aan. Dit is van belang omdat er veel voorstellen zijn die de gemeente moet uitvoeren of waar de gemeente geld voor moet vrijmaken. De gemeenteraad heeft toegezegd de voorstellen te bespreken en aan te geven hoe zij kan bijdragen aan de realisatie van de voorstellen. Een monitorgroep van inwoners blijft betrokken bij de behandeling van de voorstellen en treedt op als gesprekspartner van de gemeente en andere belanghebbenden tijdens de centrumontwikkeling.

Bekijk het Burgerbesluit
Het Burgerbesluit, de stemmingsuitslag, samenvattingen van alle gepresenteerde voorstellen en foto’s van de bijeenkomst op 25 mei vind je hier:

>> Lees het Burgerbesluit

>> Bekijk alle voorstellen en beslispunten

>> Bekijk de stemmingsuitslag per beslispunt

>> Bekijk de foto’s

 

Share This