Aanvang raadscommissievergadering 2 december is om 19.00 uur!

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving: De aanvangstijd van de commissievergadering, waarin de conceptvisie voor het centrum van Heerenveen wordt besproken is om 19.00 uur. Wil je inspreken voordat de gemeenteraad besluit over de conceptvisie? Geef dit vooraf aan...
Uitkomsten participatie-experimenten Heerenveen

Uitkomsten participatie-experimenten Heerenveen

De uitkomsten van het onderzoek naar participatie in de gemeente Heerenveen staan online. Je kunt op www.democratie0513.nl lezen hoe onze inwoners de verschillende experimenten hebben ervaren. Raad wil samenwerken met inwoners In het Thematisch Raadsakkoord 2018-2022...
De conceptvisie voor het centrum van Heerenveen ligt er!

De conceptvisie voor het centrum van Heerenveen ligt er!

Inwoners, ondernemers en gemeente hebben samen een plan gemaakt voor het centrum van Heerenveen: de toekomstvisie voor een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum. In januari 2019 is dit proces gestart, nu ligt er een conceptvisie met 47 concrete projecten....
47 besluiten voor een toekomstbestendig centrum

47 besluiten voor een toekomstbestendig centrum

Burgemeester Tjeerd van der Zwan neemt het ondertekende Burgerbesluit in ontvangst. [Foto: FPh / Mustafa] ‘Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van het centrum?’ Die vraag stelden vierhonderd inwoners van Heerenveen elkaar tijdens de Burgertop in februari. Nog...
Slotbijeenkomst: Burgerraad op zaterdag 25 mei

Slotbijeenkomst: Burgerraad op zaterdag 25 mei

Wat vinden de inwoners van de gemeente Heerenveen belangrijk voor hun centrum? Dat wordt duidelijk tijdens de slotbijeenkomst van de G1000Heerenveen op zaterdag 25 mei, de Burgerraad. Ongeveer honderdvijftig inwoners hebben de ideeën uit de G1000Burgertop van februari...
Voorstellen centrum Heerenveen krijgen vorm

Voorstellen centrum Heerenveen krijgen vorm

Ruim honderdtwintig inwoners van de gemeente Heerenveen zijn sinds eind februari enthousiast bezig met de uitwerking van concrete voorstellen voor het centrum van Heerenveen. Op dinsdagavond 9 april hebben zij de grote lijnen van hun plannen met elkaar gedeeld. Zij...