Wat vinden inwoners van de gemeente Heerenveen belangrijk voor hun centrum?

Die vraag staat centraal tijdens de G1000Heerenveen. Een grote groep inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici van de gemeente Heerenveen gaan samen onderzoeken hoe het centrum van Heerenveen aantrekkelijker kan worden en klaar is voor de toekomst. De G1000Heerenveen wordt op verzoek van de gemeenteraad georganiseerd om samen met de burgers van Heerenveen een plan voor het centrum te ontwikkelen.

Burgertop
De G1000Heerenveen begint met een Burgertop op zaterdag 9 februari 2019. Tijdens de Burgertop staat de dialoog centraal: een open gesprek waaraan alle deelnemers meedoen op basis van gelijkwaardigheid. Niets staat van tevoren vast, de agenda wordt op de dag zelf bepaald. Aan het einde van de dag zijn er concrete voorstellen voor het centrum. Deelnemers werken die voorstellen in de maanden erna uit tot uitvoerbare plannen. Het resultaat is een Burgerbesluit over het centrum, dat nog voor de zomer aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Meedoen
Rond 10 januari valt bij 10.000 inwoners van de gemeente Heerenveen een uitnodiging van de burgemeester op de mat. Zij zijn via loting geselecteerd om mee te denken, praten en beslissen over de toekomst van het centrum van Heerenveen. Alle inwoners van 16 jaar en ouder maken evenveel kans om een uitnodiging voor de Burgertop te ontvangen.

Geen uitnodiging?
Wie geen uitnodiging krijgt, heeft toch eenmogelijkheid om mee te doen. Naast gelote inwoners is er plek voor zogenaamde vrije denkers: mensen die in Heerenveen wonen, actief zijn in de gemeente en ideeën hebben over de toekomst van het centrum. Ook doen er ondernemers, ambtenaren en politici mee aan de Burgertop.

Share This