Wie zijn we

Ons webadres is: http://g1000heerenveen.nl
De Stichting G1000nu, gevestigd te Amersfoort is eigenaar van deze website. Kijk voor meer informatie op www.g1000.nu.

Cookies

G1000nu gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan G1000.nu of Deelnemen.nu wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dit kan het functioneren van de website en het gebruiksgemak verminderen.

Analytics

  • We gebruiken Google Analytics cookies
  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • De laatste 3 cijfers van het IP adres zijn geanonimiseerd;
  • We hebben gegevens delen uitgezet;
  • We gebruiken geen andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Door je in te schrijven voor het evenement geef je toestemming om je persoonsgegevens binnen de kaders van dit privacybeleid te verwerken:

Privacyverklaring

Wij vinden de privacy van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom gaan wij dat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens via onze website; verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1 Verantwoordelijke

De Stichting G1000nu, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 59348402 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website Deelnemen.nu en voor de gegevens opgeslagen in Mailchimp zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Harm van Dijk, harm@g1000.nu of info@g1000.nu

Artikel 2 Persoonsgegevens die wij verwerken via Deelnemen.nu
G1000.nu verwerkt je persoonsgegevens in Deelnemen.nu omdat je mee wilt doen aan de G1000Heerenveen. Inschrijving is noodzakelijk om je de juiste informatie over het evenement te kunnen verstrekken.

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerken verwerken wij via deelnemen.nu:
Voor- en achternaam
Type deelnemer
Organisatie (indien van toepassing)
E-mailadres
Postcode (op wijkniveau)
Huisadres indien e-mailadres niet beschikbaar is
Telefoonnummer (niet verplicht in te vullen)
Geslacht (niet verplicht in te vullen)
Leeftijd (in te vullen omdat deelname vanaf 16 jaar mogelijk is)
Opleidingsniveau (niet verplicht in te vullen)

2.2 G1000nu verwerkt de in artikel 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Om je berichten te kunnen sturen over de details van de bijeenkomst.
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van het evenement.
– Om je van een juiste naambadge te kunnen voorzien die nodig is voor het programma.
– Om je de mogelijkheid te geven de gegevens in te zien en hierop wijzigingen door te geven.
– Om inzicht te krijgen in de diversiteit van de deelnemers en gedurende de aanloop naar het evenement eventueel gericht voor een bepaalde doelgroep campagne te voeren, om ervoor te zorgen dat de verschillende doelgroepen goed vertegenwoordigd zijn gedurende de dag. (Deze vragen zijn niet verplicht in te vullen).

De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. De geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot een individueel persoon te herleiden.

Artikel 3 Persoonsgegevens die wij verwerken via Mailchimp
3.1 De volgende persoonsgegevens verwerkten wij via Mailchimp:
– Voor- en achternaam
– Type deelnemer
– Organisatie (indien van toepassing)
– E-mailadres 

3.2 G1000nu verwerkt je persoonsgegevens in Mailchimp voor de volgende doeleinden:
G1000nu heeft een standaard overeenkomst met Mailchimp omtrent de verwerking van je gegevens. De gegevens in Mailchimp worden uitsluitend gebruikt om je op de hoogte te houden van het evenement.

Daarnaast verwerken wij gegevens over IP-adres, algemene statistieken rondom het lezen van berichten, internetbrowser en apparaattype. Deze gegevens worden enkel geraadpleegd indien er een dringend bericht je niet dreigt te bereiken.

Artikel 4 Bewaartermijn

G1000nu bewaart je gegevens gedurende de loop van het evenement. Uiterlijk 4 maanden na de afsluitende bijeenkomst worden je gegevens verwijderd, van zowel deelnemen.nu, als uit het Mailchimp bestand.

Artikel 5 Delen van persoonsgegevens met derden
G1000nu verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het project. Het gaat dan om:

– Voor en achternaam en type deelnemer aan de drukker voor het het printen van naambadges.
– Geanonimiseerde informatie over bijvoorbeeld dieetwensen aan de cateraar.
– Geanonimiseerde informatie aan de communicatiemedewerkers van het project om gericht doelgroep aan te kunnen spreken die ondervertegenwoordigd zijn.   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die verstrekt zijn via onze website
Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek voor bovenstaande sturen naar harm@g1000.nu
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We nemen je verzoek in ieder geval binnen 4 weken in behandeling.

G1000nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen die verstrekt zijn via onze website
Ter bescherming van de persoonsgegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden de persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor zover G1000.nu voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden, zogenaamde verwerkers, heeft de organisatie een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. In de verwerkersovereenkomst wordt de verwerker verplicht om alle verplichtingen uit de AVG na te leven.

Mocht je vragen hebben, de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: harm@g1000.nu

Foto’s en video’s gedurende de Burgertop

De Burgertop is een openbare bijeenkomst. Gedurende de Burgertop zullen er foto’s en video’s gemaakt worden van het evenement. Door je in te schrijven voor het evenement geef je toestemming voor het maken van foto’s en video’s. De foto’s en video’s hebben als doel een registratie te maken van de dag. Deze kunnen gebruikt worden voor verslagen achteraf in publicaties en op de website. 

Share This