Veelgestelde vragen over de G1000Heerenveen

ALGEMENE VRAGEN OVER DE G1000

Wat is een G1000?

Een G1000 (afkorting voor ‘Groep van duizend’)  is een open gesprek tussen een grote groep inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici. Het is een methode om samen beslissingen te maken over belangrijke zaken in een gemeenschap. Tijdens de G1000Heerenveen gaan we samen op zoek naar wat wij belangrijk vinden voor ons centrum

De G1000 is gebaseerd op zeven basisprincipes:

  1. Inwoners voeren samen met gemeente en ondernemers de regie, op basis van gelijkwaardigheid
  2. Een doorsnee van de Heerenveense gemeenschap is vertegenwoordigd
  3. Selectie van de deelnemers gebeurt grotendeels op basis van loting
  4. We voeren een open dialoog in plaats van een debat of discussie
  5. Deelnemers leiden zichzelf: zij bepalen de agenda
  6. Keuzes zijn transparant en controleerbaar
    7. De setting is veilig
Waarom vindt er een G1000 plaats in Heerenveen?

Alle inwoners van Heerenveen willen graag een aantrekkelijk centrum. De gemeente kan dat niet alleen realiseren, net zomin als inwoners of ondernemers dat alleen kunnen. Daarom gaan we samen in gesprek over de toekomst van het centrum. Samen bepalen we wat wij belangrijk vinden.

Wie heeft het initiatief genomen voor de G1000Heerenveen?

Na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 heeft de gemeenteraad van Heerenveen besloten een aantal onderwerpen zelf op te pakken. Eén van die onderwerpen is vitalisering van het centrum van Heerenveen. De afspraken daarover staan in het raadsakkoord. Omdat de raad ondersteuning nodig heeft bij de uitvoering van het akkoord, heeft zij de organisatie G1000.nu gevraagd om een Burgertop te organiseren over de toekomst van het centrum.

Welke afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de G1000Heerenveen?

De gemeenteraad van Heerenveen heeft het college van burgemeester en wethouders op 15 oktober 2018 opdracht gegeven om een partnerovereenkomst te sluiten met het onafhankelijke platform G1000.nu voor de uitvoering van een G1000 over het centrum van Heerenveen. Door het sluiten van de overeenkomst conformeert de gemeente zich aan de spelregels van G1000.nu. De belangrijkste spelregel is dat de gemeente het resultaat van de G1000Heerenveen niet beïnvloedt en de onafhankelijkheid van de G1000Heerenveen faciliteert.

Bekijk het raadsbesluit
Lees de afspraken in de partnerovereenkomst

Hoe werkt een G1000?

De G1000Heerenveen duurt in totaal vier maanden en resulteert in een burgerbesluit. Dit besluit beschrijft wat inwoners, ondernemers en de gemeente samen willen aanpakken in het centrum van Heerenveen.

Burgertop
Op zaterdag 9 februari 2019 starten we met een Burgertop, waar op één dag een grote groep inwoners, ondernemers, vrije denkers, ambtenaren en politici met elkaar in gesprek gaan over de centrale vraag: wat gaan we doen met het centrum van Heerenveen?

Burgerforum (26 februari tot 7 mei)
Na de Burgertop gaan de Burgertop-deelnemers die dat willen, aan de slag met de ideeën uit de Burgertop. In drie maanden tijd werken zij de ideeën uit naar concrete plannen. Daarbij betrekken ze de inwoners van de gemeente zoveel als mogelijk, door bijvoorbeeld om feedback en input te vragen. 

Burgerraad
Op 25 mei 2019 nemen alle Burgertop-deelnemers samen een Burgerbesluit. Dit is een kant-en-klaar voorstel van inwoners van Heerenveen met plannen voor het centrum. Het Burgerbesluit wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt het Burgerbesluit in juni 2019.

Wanneer start de G1000Heerenveen?

De G1000 Heerenveen start met een Burgertop op zaterdag 9 februari 2019 van 10.00 tot 15.30 uur. 

VRAGEN OVER DE BURGERTOP VAN 9 FEBRUARI 2019

Wat is een Burgertop?

Tijdens een Burgertop staat de dialoog centraal: een open gesprek waaraan alle deelnemers meedoen op basis van gelijkwaardigheid. Niets staat van tevoren vast, behalve dat het over het centrum van Heerenveen gaat. De agenda wordt op de dag zelf door de deelnemers bepaald. In verschillende groepen praten de inwoners over vragen als: wat vind jij belangrijk? Wat kun jij daaraan bijdragen? Wat kan een ander doen? Wat is je droom? Gedurende de dag werken de deelnemers naar steeds concretere voorstellen toe. Dit resulteert in 40 voorstellen. Aan het einde van de middag stemmen alle deelnemers op deze voorstellen. Zo wordt duidelijk wat het meest belangrijk is voor iedereen.

Na de Burgertop gaan de deelnemers die dat willen, in gesprek met de rest van de gemeente. In drie maanden tijd werken ze samen de ideeën uit naar concrete plannen tijdens het Burgerforum.

Waar vindt de Burgertop plaats?

De locatie van de Burgertop op 9 februari 2019:

Sporthal achter het Kei College (OSG Sevenwolde)
Ds. Kingweg 8
8446 KZ Heerenveen

Wie kan er meedoen aan de Burgertop?

Inwoners van de gemeente Heerenveen van 16 jaar en ouder kunnen meedoen aan de G1000Heerenveen. Als deelnemer heb je geen speciale opleiding of kennis nodig. Elke mening is waardevol en telt. Alle deelnemers doen mee op basis van gelijkwaardigheid.

Inwoners van de gemeente Heerenveen met een uitnodiging
Omdat we geen plek hebben voor alle inwoners van de gemeente, werken we met loting. Alle inwoners van 16 jaar en ouder hebben evenveel kans op deelname. Ingelote inwoners krijgen rond 10 januari een uitnodigingsbrief in de bus en kunnen zich met een persoonlijke code aanmelden. 

40 vrije denkers
Actieve inwoners van Heerenveen die 16 jaar of ouder zijn en ideeën hebben voor het centrum, kunnen zich zonder uitnodigingsbrief aanmelden als vrije denker. 

40 ondernemers
Ondernemers in de gemeente kunnen zich zonder uitnodigingsbrief aanmelden.

40 ambtenaren/politici
Medewerkers van de gemeente kunnen zich zonder uitnodigingsbrief aanmelden.

Waarom worden deelnemers in verschillende categorieën ingedeeld?

Om ideeën tot uitvoering te brengen heb je iedereen in de gemeenschap nodig. Daarom schuiven naast de ingelote inwoners ook mensen van de overheid (ambtenaren en politici), ondernemers en vrije denkers aan. Aan iedere tafel zitten acht deelnemers: vijf ingelote inwoners, een vrije denker, een ondernemer en een ambtenaar of politicus. Een van hen neemt de rol van tafelsecretaris. Alle deelnemers doen mee op basis van gelijkwaardigheid. Zo worden we samen eigenaar van het resultaat.

Wat doet een tafelsecretaris?

Iedere gesprekstafel tijdens de Burgertop heeft een tafelsecretaris. De tafelsecretaris ondersteunt de uitwerking van de ideeën aan tafel. Hij of zij doet de hele dag gewoon mee met de gesprekken. In de middag maakt de tafelsecretaris een digitaal verslag van het gesprek in het presentatieprogramma Prezi. De tafelsecretaris volgt hiervoor op 24 januari een training. 

Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven dat je de rol van tafelsecretaris wilt vervullen.

Hoe ziet het programma van de Burgertop eruit?

De ochtend
‘s Ochtends starten we aan tafels met vier personen en verzamelen we wat ons bezighoudt rond het centrum. In drie rondes van elk twintig minuten bespreken we vragen als: Wat vind jij belangrijk? Wat ervaar je als een probleem of een kans? We praten nog niet over concrete oplossingen, in deze ronde gaat het om de ideeën. De uitkomsten van deze rondes worden digitaal verzameld. Zo komen we tot tien thema’s die het meest zijn genoemd in de ochtend. Deze tien thema’s werken we ‘s middags verder uit.

De middag
‘s Middags zijn de tafels verdeeld in de thema’s die we ‘s ochtends hebben benoemd. Als deelnemer kies je zelf bij welk thema je aanschuift. Aan iedere tafel zitten acht personen: 5 inwoners, 1 vrije denker, 1 ondernemer en 1 ambtenaar of politicus. We zetten de uitkomsten van de ochtend nu om in concrete ideeën. Iedere tafel heeft een tafelsecretaris die de ideeën vastlegt. Alle ideeën worden aan het einde van de middag verzameld. Alle deelnemers stemmen aan het einde van de dag op het idee dat zij het meest belangrijk vinden.

Pauzes
Uiteraard zijn er tussen de rondes voldoende pauzes om wat te eten en drinken, naar het toilet te gaan of even te ontspannen.

Ik ben uitgenodigd voor de Burgertop. Moet ik dan ook meedoen aan het vervolg?

Nee, deelname aan het vervolgtraject is niet verplicht. Mensen die alleen op 9 februari willen bijdragen, zijn van harte welkom. Aan het einde van de dag vragen we wie mee wil doen aan het Burgerforum. Dat is de periode waarin de ideeën uit de Burgertop concreet uitgewerkt worden. Iedereen kiest dan zelf om wel of niet mee te doen aan het vervolg.

Ik ben niet uitgenodigd voor de Burgertop. Kan ik toch meepraten?

Ja, je kunt je aanmelden als vrije denker. Een vrije denker is iemand die graag mee wil doen met de G1000, maar niet is ingeloot en geen ondernemer, ambtenaar of politicus is. Zo krijgen ook inwoners zonder uitnodiging de gelegenheid zich op te geven. Er is plek voor 40 vrije denkers.

En, belangrijk: iedereen in de gemeente kan na 9 februari meepraten over de concrete uitwerking van de ideeën uit de Burgertop. Via deze website laten we weten op welke manier dat kan.

Mag ik mijn uitnodiging doorgeven aan iemand anders?

Ja, als je ingeloot bent maar je kunt of wilt niet meedoen op 9 februari, dan mag je je uitnodiging doorgeven aan iemand die wel mee wil doen. Hij of zij kan zich aanmelden met de code in jouw uitnodigingsbrief. Iedere code is uniek en slechts eenmaal bruikbaar.

Kan ik komen kijken op 9 februari?

Ja, de Burgertop op 9 februari is een openbare bijeenkomst. Aanmelden is echter wel noodzakelijk, er is geen vrije inloop. Dus ben je journalist of wil je graag komen kijken hoe een G1000 in zijn werk gaat? Meld je dan aan via het pers/waarnemersformulier.

Moet ik iets meenemen naar de Burgertop?

De dag is geheel verzorgd: de gemeente zorgt voor een lunch, voor koffie en thee en een hapje en drankje aan het einde van de dag. Het is handig (maar niet verplicht) om een smartphone mee te nemen voor het ochtendprogramma. Er is geen wifi aanwezig op de locatie, je maakt gebruik van je eigen mobiele netwerk.

 

VRAGEN OVER HET BURGERFORUM (26 FEBRUARI – 7 MEI 2019)

Wat is het Burgerforum?

Aan het einde van de Burgertop kiezen de deelnemers zelf of zij ook willen deelnemen aan het vervolg van de G1000Heerenveen: het Burgerforum. Het Burgerforum is de periode na de Burgertop en duurt ruim twee maanden. Tijdens het Burgerforum werken deelnemers de voorstellen uit de Burgertop uit naar concrete plannen en leggen die voor aan de inwoners van de gemeente. Iedere inwoner kan daar dan op reageren. 

Wanneer start het Burgerforum?

Het Burgerforum start op dinsdagavond 26 februari 2019. Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden thematische werkplaatsen gevormd rond de voorstellen die uit de Burgertop zijn gekomen. 

Wat zijn werkplaatsen?

Werkplaatsen zijn groepen deelnemers die samen een bepaald thema / idee uit de Burgertop uitwerken naar een concreet plan. Deze plannen leggen zij ook voor aan de inwoners van de gemeente, ze verzamelen reacties en verwerken die. De werkplaatsen komen in twee maanden tijd in ieder geval drie keer bij elkaar in zogenaamde werkateliers. Deze vinden plaats op dinsdagavond 19 maart, 9 april en 7 mei. Uiteraard zijn de deelnemers aan de werkplaatsen vrij om vaker bij elkaar te komen.

Wie kan er meedoen aan de werkplaatsen?

Alleen deelnemers van de Burgertop kunnen meedoen aan de werkplaatsen. Zij hebben de dag meegemaakt en weten hoe de ideeën tot stand zijn gekomen. Alle inwoners van de gemeente kunnen reageren op de uitgewerkte voorstellen van de werkplaatsen.

Kan ik reageren op wat er in de werkplaatsen gebeurt?

Ja, dat kan zeker. De werkplaatsen delen de uitwerking van de plannen met de inwoners van Heerenveen en verzamelen reacties op de voorstellen. Hoe ze dat precies doen, bepalen ze in onderling overleg. Na 26 februari kun je daar meer over lezen op deze website.

Wat gebeurt er met de voorstellen na het Burgerforum?

De uitgewerkte voorstellen worden ingediend tijdens de slotbijeenkomst van de G1000Heerenveen: de Burgerraad van zaterdag 25 mei 2019.

 

VRAGEN OVER DE BURGERRAAD VAN 25 MEI 2019

Wat gebeurt er tijdens de Burgerraad?

De werkplaatsen presenteren ’s ochtends hun voorstellen. Zij hebben daar sinds 26 februari aan gewerkt op basis van de ideeën die de deelnemers aan de Burgertop hebben aangedragen en de reacties uit het Burgerforum. Na de presentaties wordt er ’s middags gestemd. Onder leiding van burgemeester Van der Zwan stemmen de leden van de Burgerraad voor of tegen de voorstellen.

De voorstellen waarop de helft van de leden van de Burgerraad + 1 vóór stemt, worden aangenomen. Zij vormen samen het Burgerbesluit G1000Heerenveen. Dit Burgerbesluit wordt door alle leden van de Burgerraad ondertekend. De leden van de Burgerraad vragen de burgemeester om het Burgerbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad met het verzoek om de voorstellen in behandeling te nemen. 

Wie kan er meedoen aan de Burgerraad?

Alle deelnemers aan de Burgertop ontvangen een uitnodiging om zitting te nemen in de Burgerraad. Zij beoordelen alle voorstellen en beslissen erover. 

Doe je niet mee aan de Burgertop? Dan kun je je voor de Burgerraad aanmelden als belangstellende. Je kunt dan het hele programma meedoen, je beslist alleen niet mee in de slotronde.

 

 

VRAGEN OVER HET BURGERBESLUIT

Wat is het Burgerbesluit?

De aangenomen voorstellen uit de Burgerraad vormen samen het Burgerbesluit G1000Heerenveen. In het besluit staan de plannen waarmee de inwoners van de gemeente Heerenveen het centrum een goede toekomst willen geven.

 

Worden alle voorstellen uit het Burgerbesluit gerealiseerd?

Voorstellen die inwoners zelf kunnen realiseren, kunnen na afloop van de G1000 uitgevoerd worden. Naar verwachting zijn er ook voorstellen die de gemeente moet uitvoeren of waar de gemeente geld voor moet vrijmaken. Na afloop van de G1000 biedt de burgemeester het Burgerbesluit aan de gemeenteraad aan, met het verzoek de voorstellen in behandeling te nemen. De gemeenteraad heeft toegezegd de voorstellen te bespreken in juni 2019. De raad geeft dan aan hoe zij kan bijdragen aan de realisatie van de voorstellen.

 

Share This