Ruim honderdtwintig inwoners van de gemeente Heerenveen zijn sinds eind februari enthousiast bezig met de uitwerking van concrete voorstellen voor het centrum van Heerenveen. Op dinsdagavond 9 april hebben zij de grote lijnen van hun plannen met elkaar gedeeld. Zij hebben nog ruim een maand de tijd om tot definitieve voorstellen te komen.

Een voorproefje van de voorstellen die de tien werkplaatsen aan het voorbereiden zijn:

Werkplaats Faciliteiten

‘We werken aan verschillende dingen, zoals een fietsenstalling, openbare toiletten en schaakborden in de binnenstad. We hebben tot nu toe gewerkt aan afzonderlijke plannen en willen die vandaag met de plannen van andere groepen verbinden.’

Werkplaats Historisch waterverbindend Heerenveen

‘Wij denken dat wij overlap hebben met alle andere groepen, omdat we ons ‘vanaf het Heerenveense water’ op verschillende elementen in het centrum richten. We zijn ver met onze plannen en willen de komende weken verder concretiseren en verbindingen leggen met andere werkplaatsen.’

Werkplaats Ontmoeten

‘Wij onderzoeken hoe mensen elkaar meer kunnen ontmoeten in het centrum. We richten onze plannen op een soort stroom van plekken door Heerenveen: van het station via de Herenwal naar het Amaliaplein en door van het Geerts Willigeplein naar het Gemeenteplein en vervolgens het Van Harenplein, eindigend op het BK plein – dat ons nog vraagtekens oplevert. We hebben aandacht op deze plekken voor onder andere onbetaald recreëren, voor de jeugd, voor de locatie van de markt en voor activiteiten.’

Werkplaats Cultuur

‘Wij richten ons op het concentreren van cultuur en culturele activiteiten in het centrum van Heerenveen. We hebben daarvoor concrete voorstellen en ook beoogde locaties op het oog. Ook koppelen we onze plannen aan een stuk groenvoorziening.’

Werkplaats Groen

‘Wij hebben drie speerpunten: gevels in het centrum vergroenen met verticale tuinen, vergroening van de pleinen en tenslotte zien we graag dat ook de routes richting het centrum vergroend worden.’

Werkplaats Toegankelijkheid

‘Wij zoeken onder andere naar mogelijkheden om het centrum ook aantrekkelijker te maken voor mensen met een beperking. Daarnaast richten we ons op grachten en stegen, verlevendigen van de Dracht, fietsparkeren en mogelijkheden voor lossen en laden. Vanavond gaan we structuur in deze brede focus aanbrengen.’

Werkplaats Verkeer

‘Zo te horen komen er allemaal mooie verbeterplannen aan, en die plannen trekken ook veel mensen van buiten Heerenveen naar ons centrum. Wij richten ons daarom op parkeren, openbaar vervoer en verkeerslogistiek.’

Werkplaats Activiteiten

‘Wij houden ons niet bezig met de inrichting van het centrum, maar hoe we er activiteiten kunnen organiseren op het gebied van sport, spelen en promotie. Er gebeurt al heel veel maar het blijkt nog lastig om de activiteiten onder de aandacht te brengen. Daar willen wij verandering in brengen.’

Werkplaats Verbinden

‘We zien het thema Verbinden als een fietswiel. Alle werkplaatsen samen vormen de spaken van het wiel, wij zijn de buitenband die alles verbindt. We zoeken daarom alle werkplaatsen op om te kijken of we onze ideeën (onder andere een wandelroute, binnenhaven, bussen uit het centrum) kunnen verbinden met de voorstellen van andere werkplaatsen.’

Werkplaats Winkels

‘Wij richten ons op een drietal onderwerpen: hoe ziet een compacter centrum eruit, hoe gaan we om met de leegstand en hoe kunnen we samenwerking stimuleren met en tussen winkeliers, ondernemers en ontwikkelaars.’

25 mei: presentatie voorstellen

De werkplaatsen presenteren hun definitieve plannen op zaterdag 25 mei aan de Burgerraad. Deze bestaat uit alle deelnemers van de Burgertop, die voor of tegen de voorstellen mogen stemmen. De voorstellen die worden aangenomen, vormen samen het Burgerbesluit van de G1000Heerenveen: een verzameling concrete plannen van de inwoners van Heerenveen voor verbetering van het centrum. Deze worden in juni aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad bespreekt het Burgerbesluit in juni en geeft dan aan hoe zij kan bijdragen aan de realisatie van de voorstellen.

De Burgerraad op 25 mei is een openbare bijeenkomst, waar alle inwoners van de gemeente Heerenveen welkom zijn. Alleen mensen die op 9 februari aan de Burgertop hebben deelgenomen, mogen hun stem uitbrengen op de voorstellen.

 

Share This