Honderdzestig inwoners van de gemeente Heerenveen kwamen dinsdagavond 26 februari bij elkaar voor het vervolg van de G1000Heerenveen, het Burgerforum. In de kantine van het King College gingen zij aan de slag met de ideeën uit de Burgertop. De komende twee maanden werken zij die ideeën uit naar concrete voorstellen voor een toekomstbestendig centrum van Heerenveen.

Alle stemmen tellen
Het Burgerforum startte met het clusteren van de circa tweehonderdvijftig ideeën uit de Burgertop van 9 februari. Alle deelnemers brachten vier stemmen uit op de ideeën die zij het belangrijkst vonden. Zo werd duidelijk welke thema’s de basis vormen voor het vervolg. De deelnemers kozen vervolgens een thema waarbij zij wilden aansluiten. Zo vormden zij werkplaatsen: werkgroepen die de komende maanden een specifiek voorstel voor het centrum gaan uitwerken.

Thema’s werkplaatsen
De centrumthema’s waar de werkplaatsen de komende maanden mee aan de slag gaan:

  • Faciliteiten
  • Historisch waterverbindend Heerenveen
  • Ontmoeten
  • Cultuur
  • Groen
  • Toegankelijkheid
  • Verkeer
  • Activiteiten
  • Verbinden
  • Winkels

Werkwijze Burgerforum
De werkplaatsen hebben tot en met 7 mei de tijd om de ideeën voor het centrum uit te werken naar concrete voorstellen. Zij kunnen onafhankelijke experts en ervaringsdeskundigen raadplegen voor advies en komen regelmatig bij elkaar om hun plannen vorm te geven. De werkplaatsen informeren de overige inwoners van de gemeente ook over de voortgang van hun plannen en vragen hun om feedback. Via de pagina www.G1000Heerenveen.nl/werkplaatsen geven zij regelmatig een update. Iedereen kan daar ook op de voorstellen van de werkplaatsen reageren.

25 mei: presentatie voorstellen
De werkplaatsen presenteren hun definitieve plannen op zaterdag 25 mei aan de Burgerraad. Deze bestaat uit alle deelnemers van de Burgertop, die voor of tegen de voorstellen mogen stemmen. De voorstellen die worden aangenomen, vormen samen het Burgerbesluit: een verzameling concrete plannen van de inwoners van Heerenveen voor verbetering van het centrum. Deze worden in juni aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bespreekt het Burgerbesluit in juni en geeft dan aan hoe zij kan bijdragen aan de realisatie van de voorstellen.

Share This